dressuur-, africhtings- en pensionstal

Voorwaarden

Algemeen :

 • Het stallen van een paard/pony op de S-Hof is volledig voor eigen risico
 • Elk opgelopen letsel en/of schade tijdens het verblijf op De S-Hof is de verantwoording van de eigenaar van het/de paard(en)/pony’s
 • De rekening dient de maand voorafgaand aan de volgende te worden overgemaakt of betaald.
 • De rekening wordt automatisch overgemaakt voor de 10e van de maand. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt een extern bureau ingeschakeld en de gemaakte kosten op de eigenaar van het paard/ de pony verhaald. De paarden worden onmiddellijk  van het erf verwijderd.
 • Schade aan omheiningen en/of materialen op en rond De S-Hof dienen te worden gemeld aan de staleigenaar.
 • Bij verdenking van diefstal wordt aangifte bij de politie gedaan.
 • Bij vertrek houden wij een volledige maand ( 30 dagen/€ 185,-) opzeg termijn aan. Opzeggen dient te geschieden per de eerste van de eerstvolgende kalendermaand.
 • Klanten dienen de mest van het paard/de pony achtergelaten in de rijbaan/longeerbaan en wasplaats zelf op te ruimen.
 • Gebruik van andermans spullen alleen als er expliciet toestemming voor is gegeven.

Stalling :

 • Indien u besluit uw paard/pony  bij De S-Hof te stallen moet uw paard/pony vooraf zijn ingeënt met een basisenting ( 2 keer binnen 6-8 weken) in bezit zijn van een paardenpaspoort en ontwormd zijn de dag voor of op de dag dat het paard/pony wordt gebracht.
 • Als u besluit uw paard/ pony bij  De S-Hof te stallen worden alle werkzaamheden uitgevoerd door de staleigenaar. In overleg kan het strooisel of het voer( tegen meerprijs)  worden aangepast. Het voeren  wordt ten allen tijden door de staleigenaar gedaan. Zelf bijvoeren dient  in alle rust te gebeuren zodat de rest van de gestalde dieren er geen last van ondervinden en letsel op kunnen lopen doordat er op een vreemd tijdstip gevoerd wordt.
 • De staleigenaar is verplicht om ziekten en blessures zo spoedig mogelijk aan de klant te melden.
 • De staleigenaar heeft het recht, zonder voorkennis van de klant, in geval van ziekten  of blessures de hulp van een hoefsmid of een dierenarts in te roepen.  De eventuele kosten van behandeling, medicijnen, transport en dergelijke worden doorberekend aan de eigenaar van het paard/ de pony.